Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / На 11 април ще се проведе гост-лекция на Александър Щерионов в рамките на лекционния курс по „Финансово и данъчно право“

   

07.04.2023

 

На 11 април от 10:00 ч. в зала 300 на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе лекция на тема „Защита на финансовите интереси на ЕС" с участието на Александър Щерионов в рамките на лекционния курс по „Финансово и данъчно право“, воден от доц. д-р Савина Михайлова-Големинова.

IMG_5136

Александър Щерионов завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет през 2012 г., а от 2020 г. придобива и магистърска степен „Национална сигурност и отбрана“. Към настоящия момент е докторант в Института за държавата и правото към Българска академия на науките с дисертационен труд, съсредоточен върху защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Г-н Щерионов е старши юрисконсулт на Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС" (дирекция АФКОС) към МВР, а едновременно с това е асистент в Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ по специалност „Право на Европейския съюз“. Преподава още в Школата по публични финанси при Министерството на финансите, както и в Института за публична администрация. Също така е част от лекторския екип на Европейската академия по право (ERA) и Европейската мрежа за обучение на магистрати (EJTN) в съвместния проект на тези две организации за обучение на служителите на Европейската прокуратура. Г-н Щерионов е със съществен юридически стаж, като от 2013 г. до 2021 г. е практикуващ адвокат в Софийската адвокатска колегия с основен фокус в сферата на наказателното право. Публикувал е няколко научни труда на тема „Организираната престъпност“. Към настоящия момент е част от българските представители в Работна група „Борба с измамите“ и бюджетния комитет към Съвета на ЕС.