Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Любен Маринов, изп. директор на „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“, с гост-лекция в Стопанския факултет

   

11.12.2015

 

LyubenMarinov

 

На 11 декември Любен Маринов, изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ ЕАД, изнесе гост-лекция пред студентите от магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ на Стопански факултет. Любен Маринов представи процеса по управление на проект за изграждане на нови ядрени централи, както и основополагащи документи по проектен мениджмънт на Международната агенция за атомна енергия и др.

Любен Маринов е магистър по „Финансов мениджмънт” от Пловдивския университет „П.Хилендарски”. Бил е експерт в Отдел „Ядрена енергетика”, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” на МИЕ, участвал е в изготвянето на „Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци“ в нейната икономическа част, както и в подготовка и оценка на тръжни документи относно изграждането на Националното хранилище (НХРАО) по правилата на ЕБВР.

През юни 2012 г. е назначен за първи изпълнителен директор на новосъздаденото дружество „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, като е бил отговорен за първоначалното структуриране на проекта „Нови мощности“ и оперативното ръководство на дружеството. От октомври 2013 г. до 23 декември 2014 г. продължава да работи за предприятието, като е отговорен за планирането на дейностите и бизнес развитието на проекта за изграждане на нова ядрена мощност. От декември 2014 г. е избран отново за изпълнителен директор на проектната компания.