Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Курс за докторанти „Преподаване на управленски дисциплини“ с участието на специални гост-лектори

   

28.03.2022

 

От 10-и до 26-и март се проведе курсът за докторанти „Преподаване на управленски дисциплини“, организиран от проф. дсн Цветан Давидков.

IMG_2729-да

В интерактивна форма на обучение бяха разгледани и обсъдени теми като:

  • Особености при обучението на възрастни;
  • Дидактически ориентири на процеса на учене;
  • Методи и формати на ефективно учене;
  • Активни методи за обучение и учене;
  • Играта като средство за обучение и учене.

 

На 18-и март гост-лектор беше Ива Михайлова, която преподава в университета в Сен Гален, Швейцария. Ива разказа за своя опит при смесеното обучение, предизвикателствата при хибридната форма на обучение; представи актуални теоретични рамки за активните и пасивните учебни дейности.

IMG_2739

На 24-и март гост-лектор беше доцент д-р Силвия Цветанска (СУ – Факултет по педагогика). Въз основа на своя опит тя насочи вниманието на слушателите към следните акценти: дидактически ориентири при обучението във висшите училища; активни методи за обучение; проучване на нуждите от обучение; планиране на занятията; формати за ефективно учене.

Курсът приключи с практическото занятие на тема „Играта като средство за обучение и учене“ – по време на занятието участниците имаха възможността сами да изпитат силата на този метод.

IMG_2744_(2)-да

За да завършат успешно курса, докторантите изготвят конспект на тематично насочен текст; подготвят актуална библиография, свързана с университетската дидактика и преподаването на управленски и икономически знания; развиват методическа разработка за занятие за студенти от Стопанския факултет.

Уменията, придобити по време на курса, ще послужат на докторантите в ролята им на бъдещи преподаватели и млади учени, които ефективно да обучават различни групи в университетска среда.