Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.

   

14.09.2022

 

Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „бакалавър“ за зимния семестър се провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ.

Кампанията протича в два етапа:

  • От 15 до 30 септември 2022 г. студентите записват избираеми дисциплини.
  • От 1 до 10 октомври 2022 г. студентите имат възможност да се отпишат от избираеми дисциплини. През този етап студентите могат да се записват единствено за дисциплини, които през първия етап на кампанията са посочили като РЕЗЕРВНИ.

След 10 октомври 2022 г. избраните от студента дисциплини стават задължителни. Направеният избор не подлежи на преразглеждане по време на семестъра.

Дисциплините с продължаващо обучение през двата семестъра се избират от студентите за цялата учебна година по време на настоящата кампания. Отписване от тях не се допуска по време или след първия семестър.

Обучението по езиковите дисциплини в избираема форма предполага владеене на съответния език на определено ниво. Не се предвижда езиково обучение за начинаещи или за достигане на изискуемото ниво. За включване в група за изучаване на езикова дисциплина в избираема форма, студентите полагат тест за входно ниво на владеене на езика през първата седмица от зимния семестър. Езиковите дисциплини в избираема форма са двусеместриални.

Обучението по избираемите дисциплини в ОКС „Бакалавър“ се провежда при записали се минимум 6 студенти. Студентите задължително посочват в Системата за управление на студентската информация СУСИ резервни дисциплини, към които се насочват при недостатъчен брой желаещи за провеждане на занятия.

За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската информация СУСИ се включва кратка анотация за съдържанието на курса, езика на провеждането му, изискванията на преподавателите и се прилагат учебните програми.

Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от факултативни дисциплини не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.

За повече информация относно избираемите и факултативните дисциплини и чуждоезиковото обучение в Стопанския факултет:

Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет

Правила за организация на езиковото обучение в Стопанския факултет - ОКС "Бакалавър"

3BGEN