Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе публикация относно постиженията на Стопанския факултет в областта на образованието за устойчиво развитие

   

07.04.2023

 

През 2022 г. Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ получи награда от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за лидер в образованието за устойчивото развитие, както и за прилагането на екологични и социални политики. По повод на това беше публикувана статията Education in sustainable entrepreneurship at Sofia University, Bulgaria в HEInnovate – инициатива на Европейската комисия в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

download

Към момента в Стопанския факултет се предлагат една магистърска програма по отговорно и устойчиво управление, както и ESG Академия за продължаващо обучение за устойчиво лидерство. За да поддържа тези образователни програми, Стопанският факултет се ангажира с партньорства с организации от публичния, частния и НПО сектора, благодарение на които студентите придобиват широк практически опит.