Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат том 12 на Годишника на СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет

   

04.12.2014

 

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ТОМ 12

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Теодор Атанасов – Бизнес инкубаторите като елемент на политиката за икономически растеж

 

Анастасия Бънкова, Иванка Михайлова – Клъстери, конфликти, управление

 

Мария Видолова – Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции

 

Мария Видолова, Григор Сарийски – Финансовата криза и нейното отражение върху икономическия растеж в Република България

 

Желю Владимиров, Десислава Йорданова, Ралица Ганева – Интернационализация на българските малки и средни предприятия от текстилния бранш

 

Атанас Георгиев – Независимост на българския енергиен регулатор – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 

Антон Герунов – Openness and Growth: An Empirical Investigation on a Panel of Countries over the period 1999-2009

 

Тони Конджов – Санкциониране на картелните споразумения: Сравнителен икономически анализ между България и Великобритания

 

Ангел Мацанов – Статистически модели за управление на кредитния риск. Сравнение на логистична регресия и анализ на оцеляването

 

Джеймс Осонду – Проектиране на концептуален модел на бази от данни за управление на академичния състав, групите студенти и учебните дисциплини

 

Маргарита Перова – Competitiveness recovery of the enterprises on the basis of their economic activities silulation modeling

 

Теодор Седларски, Гергана Димитрова – Основни концепции в теорията на поведенческите финанси

 

Теодор Седларски, Христо Марлов – Установяване на социалните предпочитания в експерименталната икономика

 

Марина Семерджиева - Habit Formation and the Self-fulfilling “Bad Steady State Equilibrium”

 

Милка Семова – Fundraising through University Alumni Assosiations in Bulgaria. Successful projects, products and services

 

Павел Стойнов – Some moments and likelihood function of a mixed Polya distribution

 

Петър Ташев – Подобряване на ефективността на предприятията чрез използване на професионален фасилити мениджмънт

 

Александър Тодоров – Проблеми и нов модел на пенсионната система в България

 

Мирослава Христова – La recherché sur les processus strategiques en management strategique

 

Красимира Швертнер – The virtual Business organization

 

Стефка Янкова – Main factors of success in mergers and acquisitions’ performance

 

Рубрика „Академичен живот”

 

Анастасия Бънкова, Александър Николов, Николай Нетов – Възможности за развитие на стратегическата визия за образователната политика на Стопански факултет на Софийския университет

 

 

Страница на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"