Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат монографията „Съвременни проблеми на счетоводството. Счетоводното образование“ на доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

   

03.04.2023

 

Излезе от печат монографията “Contemporary Issues in Accounting. The Accounting Education“ („Съвременни проблеми на счетоводството. Счетоводното образование“) на доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова. Книгата е издание на университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

1680510572

Доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство” на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е директор на магистърската програма „Счетоводство и одит”, акредитирана от международната професионална организация ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) и на иновативната интердисциплинарна магистърска програма „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни”. Д-р Станчева-Тодорова отговаря и за акредитацията на бакалавърската програма „Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език“, предоставена от ICAEW (the Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Изследователските ѝ интереси са в областта на теорията на счетоводството, финансовото счетоводство, международната стандартизация на корпоративната отчетност, прилагането на технологични иновации в счетоводната област и отчитането на устойчивостта.

Mонографията „Contemporary Issues in Accounting. The Accounting Education“ e насоченa към съвременните проблеми на счетоводното образование у нас и по света, анализирани през призмата на въздействието на новите технологии и устойчивото развитие. Представени са подходи за имплементиране на анализа на големи данни и изкуствения интелект в учебните планове и програми по счетоводство. Въпросите, свързани с отчитането на устойчивостта и нейното влияние върху обучението по счетоводство във висшите учебни заведения, също попадат в обхвата на това изследване и мотивират неговата актуалност в контекста на Индустрия 4.0 и целите за устойчиво развитие на ООН. Споделен е личен опит, свързан с имплементирането на бизнес симулацията „Accounting Bissim” в курса „Financial Accounting and Reporting”, който може да бъде използван като добра практика и от други висши учебни заведения в страната ни.

Монографията е насочена към всички, които се интересуват от продължаващите трансформации в счетоводното образование у нас и по света. Знанията и компетенциите, изисквани от завършилите счетоводни специалности, продължават да се увеличават и обучението по счетоводство трябва да бъде съответно адаптирано, за да отговори на новите предизвикателства на пазара на труда.