Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гост-лекция на инж. Цветан Китов в Стопанския факултет с акценти за националната и корпоративна сигурност

   

29.04.2022

 

На 28 април в реновираната по проекта SCHOLARNET зала 400 на Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ се проведе лекция на тема „Специални разузнавателни средства“ от инж. Цветан Китов, експерт по сигурност и бивш председател на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО). На лекцията, към която се присъединиха и множество слушатели онлайн, присъстваха студенти, преподаватели, бивши представители на изпълнителната власт, журналисти и граждани, които проявяват интерес към темите за национална и корпоративна сигурност.

В своето изложение инж. Китов представи същността на СРС, основни задачи при тяхното прилагане съгласно Закона за специалните разузнавателни средства, редът и организацията на контролната дейност, както и прилагането на законово-допустими организационни и технически мерки за защита от нерегламентирано използване на СРС.

Lecture_28.04.22_1

Въпроси от студентите в края на лекцията провокираха дискусия, която постави акцент върху различни аспекти на сигурността в корпоративна среда. Гост-лекторът коментира проблеми, свързани с неглижиране на действия на конкуренти от страна на стратегическите корпоративни ръководители и разясни какъв е редът за действие при установяване на нерегламентирано използване на технически разузнавателни средства.

Деканът на Стопанският факултет доц. д-р Атанас Георгиев благодари на изтъкнатия гост-лектор за интересната лекция и подчерта нарастващото значение и необходимост от по-съдържателно разбиране на темите за национална и корпоративна сигурност, обективирано от динамиката и предизвикателствата на икономиката в национален и световен план.

Инж. Цветан Китов е завършил Академията на МВР през 1989 г. със специалност „Противопожарна техника и безопасност” и Технически университет – София през 1996 г. със специалност „Промишлена електроника”. От 1989 г. е служител на МВР, като е заемал последователно всички длъжности в системата. При създаването на ДАНС през 2008 г. е назначен за директор на Специализирана дирекция „Технически операции” в Агенцията. През 2013 г. е назначен за председател на новосъздадената Държавна Агенция „Технически Операции” – ДАТО. Както дирекцията в ДАНС, така и ДАТО са новосъздадени структури с първи ръководител инж. Цветан Китов, който ги изгражда от самото начало.