Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. Атанас Георгиев с участие в международната конференция „Пакет „Чиста енергия“ и инвестиции в енергетиката – реалности и предизвикателства“

   

05.04.2019

 

 

На 4 април доц. д-р Атанас Георгиев, зам.-декан на Стопанския факултет, участва в панелна дискусия за състоянието на инвестиционния процес в международен, европейски, регионален и национален контекст през призмата на режима за инвестиции в енергетиката и големите открити проблеми в това отношение. Дискусията беше част от програмата на международната конференция „Пакет „Чиста енергия“ и инвестиции в енергетиката – реалности и предизвикателства“, организирана в гр. Стара Загора на 4 и 5 април от Института за енергиен мениджмънт с подкрепата на Eurelectric – асоциацията на енергийния бизнес в Европа.

 

EMI

 

Доц. Георгиев представи данни за глобалните инвестиции в отделните подотрасли на енергетиката и предизвикателствата за традиционната енергетика. В панела участваха още доц. Красен Станчев (Институт за пазарна икономика / ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“), Милена Стоянова – ръководител на отдел „Европейски регулаторни политики и развитие на пазара“ в ЕСО ЕАД, Георги Стефанов – главен експерт „Климат и енергия“ във WWF България и Александрос Перелис – изследовател в IENE, Гърция. Модератор на панела беше Елена Рибак, IC Consulenten, Украйна.