Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ завършиха успешно обучението си

   

29.02.2024

 

На 27 февруари 2024 г. дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на магистърски тези пред държавна изпитна комисия.

MP OUU, IUPR defense 1

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са от магистърските програми „Икономика и управление на публичните ресурси“, „Отговорно и устойчиво управление“ и „Дигитален мениджмънт в туризма“.

MP OUU, IUPR defense 2