Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“ – втори онлайн семинар, посветен на изследвания на динамиката на сивата икономика и икономическото развитие

   

18.04.2022

 

На 13 април от 18:00 ч. се проведе вторият онлайн семинар по въпросите на сивата икономика. По време на семинара докт. Лиляна Георгиева и докт. Радостина Ивчева разгледаха някои аспекти на ефектите от сивата икономика върху икономическото развитие в България при съпоставка с държавите-членки на ЕС и други страни от Централна и Източна Европа. Специален акцент се постави върху зависимостта между размера на сивата икономика и макроикономическите фактори на производство на примера на 50 страни в периода 1991-2015 г. и в каква степен сивата икономика засяга тяхното състояние.

1

Модератор на дискусията бе проф. д-р Стефан Петранов, който насочваше въпросите, свързани със зависимостите между размера на сивата икономика и индикатори за икономическо развитие в посочените страни.

imgonline-com-ua-CompressToSize-jnAlKLEQ0FbEgQr

Запис на уебинара може да намерите тук.

 

_____________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата отбелязва своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.