Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“ – втори онлайн семинар относно икономическите и социалните ограничения в условията на Covid-19

   

07.03.2022

 

На 28 февруари 2022 г. от 18:00 ч. се проведе вторият онлайн семинар с дискусия върху икономическите и социалните ограничения в условията на пандемията Covid-19 и свързаните с тях трансформационни процеси.

imgonline-com-ua-CompressToSize-aKcHzDa716mp

Дискусията се фокусира върху ефекти от пандемията Covid-19 върху доходите на българските домакинства, които представи докт. Лиляна Георгиева; структурните промени в потреблението на домакинствата през първата година на пандемията, върху които акцентира доц. д-р Мариела Ненова-Амар, както и каналите за въздействие на макроикономическите политики върху цените на акциите, представени от гл. ас. д-р Любен Иванов. Модератор на дискусията бе доц. д-р Милен Велушев. Представените анализи са част от изследователския проект „Българската икономика през първата година на пандемията Covid-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти“, успешно реализиран от екип към катедра „Икономика“ на Стопанския факултет.

В хода на презентациите докт. Лиляна Георгиева коментира динамиката на доходите на домакинствата в България между 2008 и 2020 г. и тяхната промяна по доходни групи. Доц. Мариела Ненова-Амар очерта разликите в моделите на потребление и спестовното поведение на домакинствата в страната при световната финансова и икономическа криза от 2007-2008 г. и при пандемията Covid-19 и представи средносрочни тенденции в тази насока. Гл. ас. д-р Любен Иванов разгледа спецификата на провежданите макроикономически политики в условията на пандемията Covid-19, ефектите и перспективите за развитие на финансовите пазари. Проф. д-р Стефан Петранов отправи препоръки относно структурирането на модел за анализиране на пазарите на акции.

Като част от инициативите за отбелязване на 120-годишнината на катедра „Икономика“, през март и април се подготвят и други семинари с акцент върху процесите, свързани със сивата икономика в страната.

 

 

__________________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.