Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Статия на гл.ас. д-р Теодор Седларски в немското икономическо списание Osteuropa-Wirtschaft

   

15.04.2011

 

В брой 4/2010 на немското икономическо списание Osteuropa-Wirtschaft беше отпечатана статията-коментар на гл.ас. д-р Теодор Седларски

 

"Kommentar zu Henrik Egbert: 'Die Gesetzesreform zur Entwicklung des wissenschaftlichen Personals in Bulgarien" (с.311-317).

 

Друга статия в областта на икономическия анализ на правото (economic analysis of law / law and economics) бе публикувана в сп. Икономически алтернативи:

 

Седларски, Т. (2011), „Икономика и право – икономически анализ на възникването и ефектите на правните норми”, Икономически алтернативи, 1/2011, с.82-102.