Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Ст. ас. Теодор Седларски получи от ВАК степента "доктор по икономика"

   

15.05.2010

 

Преподавателят в катедра Икономика, ст.ас. Теодор Седларски получи официално от Висшата атестационна комисия степента доктор по икономика с дисертационен труд на тема "Институции, транзакционни разходи и икономическо развитие: преходът в България" с научен ръководител проф. д.ик.н Нансен Бехар.