Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / През летния семестър на академичната 2018/2019 г. в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" ще се обучават 30 чуждестранни студенти по програма „Еразъм +“ и по двустранни програми за мобилност

   

21.02.2019

 

1

 

През летния семестър на академичната 2018/2019 г. в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" ще се обучават 30 чуждестранни студенти по програма „Еразъм +“ и по двустранни програми за мобилност.

 

В резултат на активната международна дейност на екипа на факултета, през този семестър се отбелязва разширяване на списъка от партньорски държави, които изпращат свои студенти за обучение в СтФ – Албания, Босна и Херцеговина, Виетнам, Русия. Студентите са от бакалавърска, магистърска и докторантска степен на обучение.

 

Разпределението на гостуващите студенти по страни е както следва:

 

Албания – 1 бакалавър

Босна и Херцеговина – 2 магистри

Виетнам – 2 докторанти

Германия – 2 бакалаври и 3 магистри

Испания - 2 бакалаври

Полша – 1 магистър

Португалия - 1 бакалавър

Русия - 1 бакалавър

Франция – 10 бакалаври

Украйна – 1 бакалавър

Япония – 4 бакалаври

 

Чуждестранните студенти бяха приветствани на 21 февруари 2019 г. от декана на факултета, доц. д-р Теодор Седларски, зам. декана по международната дейност доц. д-р Марселен Йовоган и от г-жа Алида Ризова, инспектор "Международна дейност" в Стопански факултет. На срещата бяха представени курсовете, предлагани за Еразъм студентите на английски, френски и немски език, възможностите за включването им в специално създадената група във Facebook, "Incoming Erasmus+ Students to FEBA, Sofia University", където да получават информация за актуални срещи и събития.

 

 

3