Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Посещение на доц. Теодор Седларски в Бургаския свободен университет

   

09.01.2015

 

На 4 януари 2015 г. деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски посети библиотеката на Бургаския свободен университет и се срещна с преподаватели от Центъра за икономически и управленски науки. На библиотеката на БСУ доц. Седларски подари лични екземпляри от книгите "Икономически теории (История на икономическата мисъл)" и "Международна икономика".

На свой ред като подарък за библиотеката на Стопанския факултет на СУ доц. Седларски получи екземпляри от книгите "Световна икономика" с автор д-р Диана Съботинова, годишници на БСУ и сборници със студентско творчество от последните три години.

На срещите бяха обсъдени идеи за сътрудничество, съвместни научни форуми и докторантски школи.

 

SvidetelstvoZaDarenie-BSU-Sedlarski