Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Първи национален форум за енергийното образование в България

   

14.05.2018

На 14 май 2018 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе първи Национален форум „Енергийното образование в България. За енергийно възпитание, образование и култура". Събитието беше организирано от Стопанския факултет на Алма матер и от Индустриален клъстер „Средногорие“ и е част от официалния календар на Майските дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Национален форум Енергийното образование в България

Сред акцентите в програмата бяха актуалното състояние на бизнес-инициативите за връзки с образователните институции, както и представянето на успешни партньорства между образователни институции и потребители на кадри в енергийния отрасъл и включването на образователни акценти в енергийната стратегия и политика на Република България.

 

Автор: Алма Матер ТВ

 

В официалното откриване на форума се включиха Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Германо-българската индустриална и търговска камара и изпълнителен директор на „Аурубис“ Тим Курт, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България и ректор на Минно-геоложкия университет проф. д-р инж. Любен Тотев, зам.-ректорът на Технически университет – София проф. д-р инж. Иван Кралов, кметът на Община Панагюрище инж. Никола Белишки, изпълнителният директор на Индустриален клъстер „Средногорие“ инж. Николай Минков и деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор Седларски. Поздравителен адрес към участниците в конференцията изпрати и министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, която не можа да се включи в работата на форума заради участието си на Атомекспо.

 

В първата панелна дискусия се включиха бизнес-лидери от водещи енергийни, технологични и индустриални компании – Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България; Йонуц Фаркаш – Управител на Шнайдер Електрик България; Карел Крал - регионален мениджър на ЧЕЗ за България; Красимир Ненов, Изпълнителен директор на КонтурГлобал Марица Изток 3; Вася Николовска, Съветник „Правни въпроси и корпоративни комуникации“ в TOTAL Exploration & Production Bulgaria; Николай Пейчев – Директор Комуникации на AES Евразия и Теодора Борисова, Мениджър „Връзки с институциите“ в Солвей Соди.

 

Представителите на бизнеса разказаха за успешните си партньорства с начални, средни и висши училища на регионално и национално равнище. Те определиха енергийното образование като основен фактор в решаването на ключовите обществени предизвикателства – устойчивото развитие, конкурентоспособността на националната икономика и развитието на енергийния отрасъл. Бизнес-лидерите се застъпиха за повече активност от страна на преподаватели, студенти и ученици, препоръчаха включването на повече обучение по чужди езици в програмите, интеграция на най-новите технологии в образователния процес, подобряване на достъпа до образование и обединяване на усилията на бизнеса и образователните институции за развитие на обучителните програми.

 

Автор: Средногорие Медия

 

Модератор на втората панелна дискусия беше Константин Делисивков, Изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. В сесията участваха: Теодосий Теодосиев, преподавател по физика в ПМГ „Никола Обрешков“ в гр. Казанлък; Бистра Кирова – директор на Музейко; доц. д-р Павел Павлов, Зам.-ректор по Научноизследователска дейност на МГУ „Св. Иван Рилски“; проф. д-р инж. Валентин Колев, Декан на Електротехнически факултет в ТУ-София; проф. д-р Димитър Димитров, Декан на Факултета „Икономика на инфраструктурата“ и проф. д.ик.н. Христо Първанов – Ръководител на Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ от УНСС, както и заместник-деканът и ръководител на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Атанас Георгиев.

 

Представителите на образователните институции дискутираха както своите успешни програми за включване на повече практически аспекти в обучителния процес, така и най-сериозните предизвикателства пред образованието за енергийния отрасъл: необходимостта от възпитаване на любопитството към науката от ранна възраст, изграждането на понятиен апарат и необходимостта от решаване на реални задачи от страна на учениците в началния и средния курс, липсата на достатъчно интерес към инженерните специалности като цяло и неблагоприятните последици от финансирането чрез делегирани бюджети върху средното и висшето образование.

 

В конференцията се включиха представители на енергийни и ютилити компании, на университети и средни училища, както и експерти от различни области на енергийния отрасъл.

 

2018-05-18 MON

Поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

 

2018-05-18 ME

Поздравителен адрес от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова