Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Открит бе Клуб на преподавателя в Стопанския факултет

   

27.01.2015

 

KlubNaPrepodavatelia

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Центърът за икономика и политика на Китай отвориха своите помещения за всички преподаватели в Стопанския факултет.

Създаденият Клуб на преподавателя дава възможност на щатните и хонорувани преподаватели във факултета за срещи, презентации, дискусии, консултации с малки групи студенти, като се явява и постоянно достъпно споделено работно пространство (coworking space).

Осигурената бърза безжична връзка с Интернет, удобните работни места, бялата дъска и възможността за мултимедийни презентации допринасят за съчетаване на неформалната работна обстановка с условия за ефективно изпълнение на задачи, заедно с колеги и студенти.

Ключът за споделеното работно постранство може да бъде получен от всеки щатен или хоноруван преподавател от портиерите на партера на факултета.

 

За въпроси: доц. Теодор Седларски