Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Дадено начало на инициативата "СПИСЪК НА ДЕКАНА" с отличили се в обучението студенти

   

23.06.2014

 

 

Деканското ръководство на Стопанския факултет даде начало на инициативата "СПИСЪК НА ДЕКАНА" (англ. Dean's List) за огласяване на имената на постигнали най-висок успех в обучението и отличили се на престижни университетски прояви студенти в горен курс на бакалавърските програми.

 

СПИСЪКЪТ НА ДЕКАНА има за цел да представи на работодателите студентите с най-висок успех от двете бакалавърски специалности, по които се провежда обучение в Стопанския факултет, както и да покани в докторантските програми изявените студенти след завършване на магистратура и да им предложи академично развитие като хонорувани и щатни преподаватели.

 

ВРЪЗКА КЪМ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ДЕКАНА