Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Д-р Теодор Седларски с академична длъжност "доцент" от уч. 2011/2012 г.

   

04.10.2011

 

Преподавателят в катедра Икономика д-р Теодор Седларски заема от учебната 2011/2012 г. академичната длъжност "доцент" след проведен конкурс в съответствие с разпоредбите на Закона за развитие на академичния състав в Република България.