Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA Alumni Club / Новини от Алумни клуба / Стопанският факултет, FEBA Alumni Club и Департамент „Спорт“ обявяват стипендии за изявени студенти в спорта

   

05.12.2023

 

Стопанският факултет има удоволствието да обяви, че през настоящата учебна година ще се връчат 3 стипендии на стойност 1000 лв. на най-добрите и изявени студенти в спорта. Инициативата се организира от Стопанския факултет и Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ - FEBA Alumni Club, в партньорство с Департамента по спорт. Крайният срок за кандидатстване е 07.01.2024 г. Запознайте се изискванията за подаване на документи по-долу.

Return_of_Sports-min

Критерии за спортни стипендии

1. Успешно преминаване на всички изпити до момента на кандидатстване.

2. Среден успех от учебната 2022-2023 г. - Минимум „Много добър“ (4,50).

3. Спортни постижения:

 • От първо до трето място, в национални и/или международни студентски шампионати по вид спорт за спортно-състезателна 2022-2023 г.

Ако Асоциацията за университетски спорт (АУС) не организира състезания по съответния спорт се описват:

 • от първо до трето място в държавни първенства по вид спорт: държавния календар на администриращата федерация в Република България.
 • от първо до трето място в международни първенства по вид спорт: международния календар на администриращата световна федерация.

4. Презентация на проект/идея за реализиране на:

 • Доброволчество в областта на спорта

или

 • Благотворителност

Необходими документи за кандидатстване

 1. Служебна бележка от Учебен отдел ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“, удостоверяваща липса на изпити до момента на кандидатстване и среден успех за учебната 2022-2023 г.
 2. Протокол с класиране в спортно състезание, заверен от администриращата спортна федерация.
 3. Презентация на проект/идея: до 10 страници/слайда в MS PowerPoint.

Документите се изпращат на e-mail: alumni.club@feb.uni-sofia.bg, с копие до: D.Radev@feb.uni-sofia.bg и venelinac@uni-sofia.bg

Важни срокове:

 • 07.01.2024 – изпращане на документите за кандидатстване
 • 19.01.2024 г. – обявяване на списък с класирани финалисти
 • до 31.01.2024 г. – провеждане на интервю с одобрените за финален етап кандидати
final-scholarships-combining-image

Оценяване на спортните постижения:

 1. национални и/или международни студентски шампионати – до 20 т.
 • първо място – 20 т.
 • второ място – 15 т.
 • трето място – 10 т.
 1. държавни първенства по вид спорт – до 18 т.
 • първо място – 18 т.
 • второ място – 13 т.
 • трето място – 8 т.
 1. международни първенства по вид спорт – до 18 т.
 • първо място – 18 т.
 • второ място – 13 т.
 • трето място – 8 т.

Оценяване на презентациите – до 20 т.

Screenshot 2023-12-05 150159