Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA Alumni Club / Новини от Алумни клуба / Сдружение на завършилите Стопански факултет стартира проект „Истории и факти за устойчивостта“

   

08.08.2023

 

Сдружение на завършилите Стопански факултет стартира проект „Истории и факти за устойчивостта“ в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът „Истории и факти за устойчивостта”, финансиран в рамките на Програма „Европа 2023“ на Столична община, цели да покаже успешни световни и европейски модели за справяне с определен проблем, който е в резултат на човешката дейност.

Untitled design (1)

Секторите, върху които ще се съсредоточи проектът са образование, бедност, миграция, равни права между мъжете и жените, защита от експлоатация, добро здраве, достойна работа, икономически растеж и др. В по-широк план дейностите ще популяризират устойчивото развитие, проблемите произтичащи от човешката дейност и начините за справяне с тях.
В рамките на пет месеца ще бъдат създадени:

  • Проучване и изготвяне на експертни тематични материали на български и английски език в достъпна и раздвижена форма, които да включват общо описание на проблемите, статистическа информация; описание на причинно-следствените връзки, лични истории и примери (въздействащи лидери; интересни примери, които предлагат нови решения), визуални материали.
  • Специален сайт „Калейдоскоп“ и видеоклип, които популяризират изготвените материали.

Дейностите ще допринесат и за популяризиране на Столична община като институция на местната власт, която подкрепя значими устойчиви граждански инициативи.