Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Бизнес-администрация - Стратегическо управление - за неспециалисти (Без прием от 2018 г.) / Профилиращи модули

   

 

МОДУЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"
Организационни мрежи и стратегически партньорства;
Екологичен мениджмънт;
Проектен мениджмънт;

 

МОДУЛ „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ"
”Национална и организационна култура;
Системи за мотивация, оценка и възнаграждение на персонала;
Вземане на решение от икономическите агенти

 

МОДУЛ „МАРКЕТИНГ"
Основи на успешните продажби;
Интегрирани маркетингови комуникации;
Потребителско поведение

 

МОДУЛ „ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ"
Проектен мениджмънт;
Управление на знанието в проектите;
Програмни продукти за управление на проекти (MS PROJECT);

 

МОДУЛ „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"
ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът е подготвен и се провежда съвместно с преподаватели от Университета в Тенеси (САЩ). Занятията се водят на английски език.
Международна икономика (на български език за онези, които не са изучавали курса преди това);
Международни бизнес стратегии (International Business Strategies);
Международен мениджмънт (International Management);
Лидерството в мултикултурна среда (Leadership in Multi-cultural Environment);
Организационно развитие (Organizational Development