Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Група за психологическа подкрепа на всички студенти, засегнати от социално-травматичните събития в Украйна

   

Центърът за психологическо консултиране и изследвания към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ съвместно със Студентски съвет организира група за психологическа подкрепа на всички студенти, засегнати от социално-травматичните събития в Украйна. Срещите започват на 08.03.2022 г. и ще се провеждат в защитено пространство (платформа Мудъл). Участниците ще имат възможност за рефлексия върху преживяванията на социален травматизъм и ще им бъде оказвана психологическа подкрепа. Акцентът е върху протективните фактори, преработката на травматизма и превенцията на дългосрочни негативни последици върху психичното здраве.

Пълна информация за организацията на срещите ще бъде предоставена на Студентски съвет на ФФ.

За контакти: hancheva@phls.uni-sofia.bg