Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити и защити на дипломни работи

   

Правилник за провеждане на държавен изпит за специалностите от ОКС „Бакалавър“

Процедура за провеждане на Държавни изпити за специалност "Фармация"

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС "БАКАЛАВЪР" завършващи семестриално през учебната 2023/2024 г.

Специалност Конспект Примерен тест Първа сесия Втора сесия
pdf_logo
word
Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Химия (редовно, задочно)

 

 

 

Част I
Част II
25.07. 9.00ч. 130 12.09. 9.00ч. 130
Екохимия Част I
Част II
25.07. 9.00ч. 130 12.09. 9.00ч. 130
Компютърна химия Част I
Част II
25.07. 9.00ч. 130 12.09. 9.00ч. 133
Ядрена химия Част I
Част II
25.07. 9.00ч. 130 12.09. 9.00ч. 130
Инженерна химия и съвременни материали Част I
Част II
25.07. 9.00ч. 130 12.09. 9.00ч. 130
Химия и английски език Част I
Част II
25.07. 9.00ч. 130 12.09. 9.00ч. 130
Химия и информатика Част I
Част II
25.07. 9.00ч. 130 12.09. 9.00ч. 130
Биология и химия ------ 18.07. 9.00ч.   12.09. 9.00ч.  

 

График за провеждане на държавен изпит по Информатика за студенти от специалност "Химия и информатика"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и информатика 19.07. 11.09.    

 

График за провеждане на държавен изпит по Английски език за студенти от специалност "Химия и английски език"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и английски език 08.07. 09.00ч. зала 148, Ректорат 11.09.    

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Молба за допускане до писмен държавен изпит - магистри ( образец )

 

Защити на дипломни работи за ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

Защити на дипломни работи за ОКС „МАГИСТЪР”

 

График за провеждане на държавен изпит на студенти от ОКС „МАГИСТЪР" в редовна сесия съгласно учебния план през месец март 2024 г.

Държавен изпит за студенти от магистърска програма "МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Медицинска химия 28.03.2024 г. 10:00ч. 130А

 

Държавен изпит за студенти от магистърска програма "УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Химия и методика на обучението по химия 09.07.2024 г. 9:00ч. 704

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на образователна степен “Магистър” за магистърска програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през 2024/2025 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „МАГИСТЪР”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

 

Час

 

Ауд.

pdf_logo
Технология на лекарствените форми и биофармация 16-18 септември 2024 г. януари-март 2025 г  
Фармакогнозия 24-26 септември 2024 г. януари-март 2025 г    
Фармакология и токсикология 02-04 октомври 2024 г. януари-март 2025 г    
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 14-16 октоври 2024 г. януари-март 2025 г  
Социална фармация и фармацевтично законодателство 21-23 октомври 2024 г. януари-март 2025 г  

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Молби за държавен изпит се приемат съгласно правилника пет работни дни преди датата на изпита.

Всички, които вече са загубили права, да се свържат незабавно с инспектор Здравка Тошева.

/Съгласно чл.170, ал. 3 гласи: Студент, допуснат до държавен изпит и/или защита на дипломна работа, има право да се яви на първа и втора сесия в срок от една година от полагането на последния семестриален изпит в определените в учебния план срокове за обучението. Ако не положи изпитите през тези сесии, той има право на еднократно явяване на две последователни сесии, но не по-късно от две години от семестриалното завършване./

ВАЖНО! Идентификацията на писмените работи от първа сесия на държавните изпити на специалност "Фармация", провели се септември-октомври 2024 ще бъде на 8 ноември 2024 г. от 14 до 16 ч. в Заседателната зала.