Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I по проект SUMMIT

   
4

В изпълнение на проект

„Софийският университет - Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)"
с No BG-RRP-2.004-0008

 

О Б Я В Я В А

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I по проект SUMMIT

 

Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат

от 15 март 2023 г. до 17:30 ч. на 12 април 2023 г.

по електронен път на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

 

Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани за разглеждане и класиране.

 

Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

 

Желаем успех на всички!