Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / ЕАТРИС БЪЛГАРИЯ – Национално представителство на EATRIS-ERIC

   

Н О В И Н И

 

EATRIS_logo_County_BULGARIAcc

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКИ ВЪЗЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ТРАНСЛАЦИОННА МЕДИЦИНА EATRIS-ERIC

С официално оповестено Решение на Борда на Управителите и Изпълнителния Съвет на EATRIS-ERIC от 9 юли 2019 г. беше официализиран статутът на България като пълноправен член на Европейския консорциум. Новият статут осигурява на България право на глас при определяне на стратегиите и политиките в Борда на Управителите както и в Борда на Националните директори, който е оперативния орган на EATRIS-ERIC. Българската научна общност получава възможност за пълен достъп до продуктовите платформи, научна и технологична експертиза и услуги, участие в пан-европейски проекти и публично-частни партнъорства и др.

EATRIS – ERIC (https://eatris.eu/) e паневропейски консорциум към ЕС обединяващ над 80 водещи научни и академични институции в Европа, създаден за ускоряване на процеса на транслиране на изследователски открития в иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и лечение. През 2018 и 2019 г. България предприе официални стъпки по присъединяване и членство, като заяви желание да обособи и оторизира български възел на EATRIS-ERIC.

През м. март 2019 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ беше домакин на Първата съвместна конференция „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“ https://eatris.eu/bg. Събитието беше се осъществи под патронажа на Министерството на образованието и науката съвместно с EATRIS България. Ръководството на EATRIS-ERIC беше представено от трима изпълнителни директори, които имаха възможност да се запознаят отблизо с новата научна инфраструктурна среда в България и да се уверят в подкрепата от страна на българските държавни институции за новите научни комплекси с цел тяхното извеждане на европейско ниво.

Във връзка с обособяването на партнъорска структура на EATRIS-ERIC в България и с оглед максималното използване на възможностите които се разкриват от новия статут на България, националното представителство предоставя ПОКАНА до всички заинтерсовани институции да заявят своя интерес да бъдат включени в новата биомедицинска общност ЕАТРИС България (EATRIS Bulgaria). Формирането на общността ще стимулира чрез активна колаборация и обмен развитието на транслационната медицина в страната, ще позволи да бъде оптимизиран постоянен и регламентиран достъп до високо технологични изследвания и експертиза за разработването на иновационни биотехнологични продукти с приложение в медицината, европейска правна, етична и регулаторна информация, анализи и дизайн на преклинчни и клинични проучвания, бизнес планове и планове за реализция на инфраструктурни проекти в тази област, бърз и сигурен обмен на партнъорства за проектно участие в Хоризонт 2020, Infradev и т.н. Институциите и екипите заявили своите намерения ще получат конкретни насоки и всестранна подкрепа в процеса на присъединяване към пан-европейския консорциум и подписването на двустранни споразумения.

Очакваме ви в ЕАТРИС България !

Повече за организацията и възможностите на EATRIS-ERIC

Най-често задавани въпроси

Форма за заявка на интерес

 

Попълнените форми, както и други въпроси можете да адресирате до:

Проф. Росица Конакчиева, ЕАТРИС БЪЛГАРИЯ

Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“,

Бул Драган Цанков 8, 1164 София, България

Tel: +359 2 8167291; E-mail: r.konakchieva@biofac.uni-sofia.bg