Начало / Университетът / Други звена / Музеи / Музей на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

   

Изпълнителен директор: гл. ас. д-р Симеон Хинковски

Заместник изпълнителен директор: доц. д-р Радослав Спасов

Ректорат, Северно крило, блок 6, етаж 5
тел. 02 9308 558; 02 986 16 80
hinkovski@uni-sofia.bg

museum@uni-sofia.bg

Работно време: вторник - четвъртък 12.00 - 16.00 ч.

За посещения в друго от посоченото време - по предварителна заявка, моля пишете на посочените e-mail адреси или на посочените телефони в работно време.

Музеят организира групови турове в сградата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" с беседи при предварителни заявки. Разходката и беседата са безплатни.

Пътеводител на Музея на СУ

 

Музейни издания:

Rectors

Ректорите на СУ "Св. Кл. Охридски"

Filov-korica

В археологията е моето истинско призвание
Албум с 250 подбрани фотоси от диапозитивната образователна колекция по история на изкуството
на акад. проф. Богдан Филов