Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури / Открити процедури / Прекратени открити процедури

   

Прекратена

Дата: 29.03.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 40-33/29.03.2016 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Доставка на уред за измерване и анализ на артефакти за нуждите на Център по Археометрия при СУ

Прекратена

Дата: 21.10.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-414/21.10.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Доставка на инструментално оборудване за нуждите на Геолого-географски факултет при СУ по 3 обособени позиции

Прекратена

Дата: 08.04.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-160/08.04.2015 г.

УИН номер на РОП: 00640-2015-0002

Предмет: Доставка и монтаж на отражателни течнокристални фазови модулатори за спектралния интервал за нуждите на Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“

Прекратена

Дата: 05.12.2014 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-699/05.12.2014 г.

УИН номер на РОП: 00640-2014-0013

Предмет: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски", включваща 9 обособени позиции