Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Започва изпълнението на двугодишен международен проект за развитие на научния и преподавателски капацитет SCHOLARNET

   

29.10.2020

 

България, Франция и Германия обединяват усилия за укрепване на научния потенциал в сферата на икономическите и управленските изследвания.

FEBA-30

Започва изпълнението на двугодишен международен проект SCHOLARNET за развитие на научния и преподавателски капацитет в рамките на национална научна програма „Европейски научни мрежи“, в който ще си сътрудничат водещи изследователи и учени от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета във Версай и Сен Куентен ен Ивелин и Университета „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг. Традиционни и иновативни академични дейности, съпроводени с научен обмен, ще подпомогнат разработването на устойчиви модели за иновации в публичните услуги.

Част от планираните дейности предвиждат семинари и конференции с международно участие, лятно училище за докторанти и провеждане на изследвания, в чиито фокус са теми, като иновации по време на криза, институционална устойчивост, изграждане на капацитет и възпроизводимост на успешни иновативни инструменти.

Международният проект SCHOLARNET е в съответствие с мерките, разписани в Работната програма по Програма 2020 на Европейската комисия. Проектът има за цел да се намалят различията в изследователските капацитети на „лидерите на иновации“ и „скромните иноватори“ и да засили конвергенцията на научните изследвания.

Ръководител на проекта е доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

E-mail на проектния екип: scholar.net@feb.uni-sofia.bg