Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Зам.-министър Карина Ангелиева и проф. дфн Анастас Герджиков официално откриха проекта SCHOLARNET

   

06.11.2020

 

scholarnet-header

 

 

В духа на Деня на народните будители беше даден официален старт на международния научен проект SCHOLARNET, който се изпълнява от Стопанския факултет, в рамките на Национална научна програма „Европейски научни мрежи“. В публичното събитие се включиха проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, г-жа Карина Ангелиева – Заместник-министър на образованието и науката, партньори и участници в международния проект. Събитието беше проведено онлайн, а домакин беше деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, който е и ръководител на проекта SCHOLARNET.

2020-11-05 SCHOLARNET Kick-off - 1

Проф. Герджиков представи ролята на проекта SCHOLARNET в контекста на реализацията на стратегическите цели на Софийския университет за укрепване на научния капацитет и съхраняването и развитието на международни партньорства с водещи научни институти.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева представи националната научна програма „Европейски научни мрежи“ и отчете важността на инициативи, свързани с модернизация и укрепване на капацитета на висшите училища. Г-жа Ангелиева сподели своето удовлетворение, че се реализират проекти в областта на хуманитарните науки, което ще подпомогне по-доброто разбиране и анализ на обществените процеси.

„Проектът е релевантен на европейските политики.“ – с тези думи проф. д-р Албена Вуцова започна представянето на целите на проекта и подчерта синергичния ефект на проекта SCHOLARNET, който може да се допълва от други европейски и национални програми - Хоризонт Европа; Еразъм + и НПП „Млади учени“. Зам.-деканът на Стопанския факултет с ресор научноизследователска дейност и иновации доц. д-р Тодор Ялъмов представи основните направления, в които се развиват научните изследвания в областта на икономиката и бизнеса, от страна на Софийския университет.

В откриването участваха и партньорите от чуждестранните университети. Проф Стела Райчева от Университета във Версай и Сен Куентен ен Ивелин изрази задоволство, че проектът ще задълбочи и повиши интензивността на партньорството със Софийския университет.

Още една от водещите цели на проекта SCHOLARNET е Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да се превърне в национален референтен изследователски център в областта на икономическите и управленски изследвания, както и да допринесе за изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г. Партньори в проекта са Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университетът във Версай и Сен Куентен ен Ивелин (Франция) и Университетът „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг (Германия).

Проектът си поставя амбициозни цели по отношение на младите учени. В края на месец ноември, в рамките на международната конференция „Just and SMART Transitions: New Deals, Markets and Governance“ ще бъде проведен докторантски панел, а част от темите, които ще бъдат дискутирани включват зелената сделка, преходът към икономика 4.0, иновациите в публичния сектор. Конференцията предвижда и специален форум, посветен на част от задачите на проекта. До края на годината предстои и първото издание на новото научно списание „Economic Boundaries and Transformations“.