Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Радостин Григоров Григоров, Исторически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в платформа zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82706276177?pwd=RTA4UlMrckRrdkgzUndPRDl0bVN5QT09

Meeting ID: 827 0627 6177

Passcode: 153924

 

Публична защита на дисертационния труд на Радостин Григоров Григоров на тема:Цариградската патриаршия и българите (XIV средата на XV в.) за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България История на средновековна България. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Николов Николов

 

Автореферат - БГ / ЕN

Рецензии

Становища