Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Управление на качеството / Комисия по качеството на ФХФ

   

Наръчник по качеството на СУ "Свети Климент Охридски"
(утвърден от АС: Протокол № 9 / 29-04-2015г.)

 

Факултетната комисия по качеството е помощен орган на Декана и Факултетния съвет. Избира се от Факултетния съвет по предложение на Декана. Тя се състои от Ръководител – заместник-декан, представители на катедрите (група катедри), студентите и докторантите. Допуска се включването и на външни представители.

Факултетната комисия по качеството:

1. Подпомага Декана, ФС, катедрите и администрацията за въвеждане на факултетно равнище на утвърдените от Ректора и Академичния съвет стандарти, методологии, методики и информационни системи за оценяване и контрол на качеството.

2. Подпомага ръководството на Факултета при внедряването и поддържането на СУК в рамките на факултета.

3. Извършва измерване и анализ на функционирането на СУК и прави предложения за нейното подобряване.

 

Комисия по качеството на ФХФ:

Председател: проф. Милен Богданов (ОХФ)

Зам. председател: доц. Кръстанка Маринова (ИХФИ)

Членове: проф. Тодор Дудев (ФПОХ)
доц. д-р Ивайла Панчева (АХ)
доц. Галя Маджарова (ФХ)
доц. Донка Ташева (ОХФ)
доц. Боряна Донкова (НХ)
доц. Сава Огнянов (ФХ)
гл. ас. д-р Цвета Химитлийска (НХТ)
гл. ас. д-р Елисавета Младенова (АХ)
д-р Савина Кирилова (ФХ)