Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Администрация / Деканат

   

 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
Администрация на факултета
Катерина Миланова
стая 106
тел. 02 8161 303
KMilanova@chem.uni-sofia.bg
   
ИНСПЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Академичен състав
Анелия Алексиева
стая 107
тел. 02 8161 423
aaleksieva@chem.uni-sofia.bg
   
ИНСПЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Хонорувани преподаватели
Даниела Рангелова
стая 102
тел. 02 8161 379
E-mail: dkdr@chem.uni-sofia.bg