Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Библиотека / Как да стана читател?

   

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИ

 

DSC04517

Eлектронните карти на Софийския университет са валидни и за Университетската библиотека. Повече информация за издаването им можете да намерите на следния линк: my.isic.bg

Всички студенти, които не притежават електронни карти на Софийския университет, се регистрират в началото на академичната година, като за целта е необходима валидна студентска книжка и цветна снимка.

Регистрацията на читателите се извършва в Централна университетска библиотека от понеделник до петък от 8.00 ч. – 20.00 ч. (или в библиотека "Химия и фармация" при заплащане на картата по банков път).

Цената на читателската карта за студенти и преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” е 5 лв. Картата е валидна една календарна година от датата на регистрация и дава възможност за ползване на Централната университетска библиотека и на цялата мрежа от 28 филиални библиотеки.

 

Таксата за издаване на читателска карта за библиотеката, в размер на 5 лв. за студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, може да бъде платена и по банков път с превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC: BNBGBGSD

​Основание за плащане: Издаване на читателска карта за библиотеката

Платежното нареждане се представя на място в библиотеката.

 

​За регистрация на годишна читателска карта за външни потребители е необходима цветна снимка. Цената на читателската карта за всички категории външни читатели е 15 лв., а при еднократно посещение в библиотеката – еднодневната читателска карта е с цена 3 лв. Потребителите в неравностойно положение ползват безплатна читателска карта срещу представяне на съответния документ.

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ЛИТЕРАТУРА

 

Заемането на библиотечни материали за дома се осъществява само чрез интегрираната библиотечно-информационна система.​

  • Студентите от Софийския университет могат да заемат литература за домашно ползване само от съответните филиални библиотеки. Срокът за ползване е до 5 броя книги за срок от 1 месец (с право на презаписване).
  • ​​Преподавателите от Софийския университет могат да заемат библиотечни материали от библиотеката за домашно ползване – до 10 тома за срок от 30 дни (с право на презаписване).
  • Служителите от Софийския университет могат да заемат библиотечни материали за домашно ползване до 5 тома за срок от 30 дни (с право на презаписване).
  • Външните читатели не могат да заемат литература за домашно ползване.

 

Повече информация може да намерите в Правила за обслужване на читатели.