Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / „Периодична доставка на офсетови плаки и проявители за термални пластини“

   

Срок за получаване на оферти - 02.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 03.09.2019 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат

Удължен срок за получаване на оферти - 09.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 10.09.2019 г., 11:00 ч., стая 20, Ректорат