Начало / Новини / Новини и събития / Започна изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

   
Започна изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

С официална церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който ще партнира с още четири висши училища, които са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика“ и „Информационни и комуникационни технологии“: Технически университет – София; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Основната цел на проекта е изграждане и развитие на център за върхови постижения УНИТе като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания. Проектът цели и повишаване на научната осигуреност на бизнеса в съответните региони от страната чрез предоставяне на достъп до висококачествена разпределена научна инфраструктура и специализирани консултации за бизнеса, особено за малки и средни предприятия.

Домакини на церемонията бяха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Анастас Герджиков и координаторът на проекта – доц. Евгения Великова.

1

Проектът УНИТе, за който сме се събрали днес, е един от най-добрите примери за проект, който е важен за икономиката и обществото. Предложенията от областта на математиката, информатиката и статистиката, които той прави за постигане на важни за обществото цели са нещо, без което не можем. Идеята да посрещнем бъдещата четвърта индустриална революция без дигитални технологии и интелигентни системи е очевидно невъзможна“, отбеляза проф. Герджиков.

Обръщения по случай тържествения повод бяха отправени и от ректора на Техническия университет (София) - проф. Георги Михов, ректора на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ (Бургас) - проф. Магдалена Миткова, декана на факултет „Природни науки и образование“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – доц. Десислава Атанасова и декана на Факултета по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – доц. Вежди Хасанов. Официалните приветствия бяха закрити от координатора на проекта доц. Евгения Великова: „Искам да благодаря на всички, които участваха в създаването и написването на проекта. Всички, които ни вярваха. И да пожелая на всички много здраве и успехи, за да можем да завършим това, което сме започнали“.

2-1

Проектът УНИТе получи най-висок брой точки в конкурса и финансиране за изграждане на Център за върхови постижения в приоритетна област „Информатика и ИКТ“ на ИСИС. Грантът е в размер на 29 781 882,42 лева, като 75% от средствата са за изграждане на научната инфраструктура - лабораторни сгради и помещения за инсталиране на научно-изследователска апаратура, разработване на уникален софтуер, техническо оборудване и специализирани инсталации за лабораторните комплекси и др. Срокът за изпълнение на проекта е 70 месеца, считано от датата на сключване на договора 28 февруари 2018 година.

Научната програма на проекта и научно-изследователската инфраструктура, която предстои да бъде изградена, ще подпомогнат навлизането на „Интернет на нещата”, като се фокусират върху неговия жизнен цикъл – планиране, внедряване и функциониране. Научните резултати ще бъдат разпространявани сред изследователи в университети и научни организации, мениджъри, изследователи и експерти в ИКТ компании, мениджъри и експерти в компании в други сектори, включително в производството, органи на централната и общинската власт, граждани и неправителствени организации, както и сред образователна общност – преподаватели в университети и в центрове за следдипломна квалификация и продължаващо обучение, учители в началното и средното образование, ученици в профилираните гимназии, студенти в партньорските университети.

5