Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. продължава с изпит по музикален инструмент или пеене, физика и събеседване за специалност „Графичен дизайн“

   
Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. продължава с изпит по музикален инструмент или пеене, физика и събеседване за специалност „Графичен дизайн“

В 13.00 часа в Аулата на Ректората започна изпитът по музикален инструмент или пеене. Кандидатите, подали заявление за явяване, са 18 души.

Кандидатите, които се явяват с музикален инструмент могат да ползват всички видове инструменти използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър; кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно) трябва да си осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент. Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.

1

В 14.00 часа в зала 292 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по физика. Иво Ангелов от София изтегли тема № 1. 52 са кандидат-студентите, подали заявления за явяване.

2

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и декана на Физическия факултет на Софийския университет проф. Александър Драйшу. Председател на изпитната комисия е доц. Виктор Иванов от Физическия факултет на Софийския университет.

3

Проф. Божанкова приветства кандидат-студентите в Алма матер и изрази убедеността си, че са добре подготвени, защото научната област, която са избрали, изисква много труд, постоянство и вдъхновение. Пожела им да покажат високо ниво на подготовка и наесен да станат част от академичната общност на Софийския университет.

4

Проф. Драйшу поздрави бъдещите си колеги с правилния избор за техните бъдещи намерения и им пожела успех и да покажат най-доброто, което могат.

С успешно издържан изпит по физика кандидат-студентите могат да учат в следните специалности в Софийския университет:

Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език); Химия и физика; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология.

В 14.00 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и събеседването с желаещите да изучават специалността „Графичен дизайн“. 46 са кандидат-студентите, подали заявления за явяване.