Начало / Новини / Новини и събития / В Биологическия факултет бе открит първият Център за приложни изследвания и иновации в България

   
В Биологическия факултет бе открит първият Център за приложни изследвания и иновации в България

В Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя официалното откриване на Център за приложни изследвания и иновации и Кариерен център към факултета.

Центърът за приложни изследвания и иновации ще събере студенти и докторанти по медицина, биология, химия, физика, фармация за работа в екипи по практически задачи. Идеята за създаването му е на Кирил Петков, „ПроВиотик“ създава пробиотици, които се разпространяват на четири континента. Създаването на Центъра стана възможно благодарение на дарение от 300 000 лева от Фондация „Америка за България“, собствен принос на „ПроВиотик“ и партньорството на Софийския университет.

На откриването на Центъра деканът на Биологическия факултет доц. д-р Стоян Шишков припомни, че сградата на факултета има 90-годишна история и отбеляза, че съдбата й е свързана с природните науки. „Днес, в тази сграда ще бъде открит център, свързан с изследванията и иновациите в областта на медико-, фарма- и биотехнологиите“, каза деканът и благодари на колегите си, както и за получената финансова подкрепа.

13

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков изрази радостта си да присъства на събитието: „След няколко години на застой и трудни във финансово отношение, през последните две-три години успяхме да открием нови сгради, лаборатории, центрове и възможностите продължават да се множат. Това, което откриваме днес, е по-специално, защото то не е свързано само с това да дадем повече възможности на студентите и преподавателите за модерно обучение“. По думите му, центърът дава възможност най-после образованието и науката да бъдат свързани с предприемачеството по такъв начин, че да помогне и на икономиката и на обществото, а и на завършващите студенти да намерят мястото си в него.

21

Ректорът изрази гордостта си и благодари на всички, които са допринесли за създаването на този център – Кирил Петков и „ПроВиотик“ – енергичните инициатори и носители на идеята, на фондация „Америка за България“, която в продължение на много години е традиционен партньор на Софийския университет, както и на колегите от Биологическия факултет – много енергични и допринесли за създаването на център, свързан с всички науки за живота.

Проф. Герджиков пожела голям успех на Центъра и изрази надеждата си в близките години да станем свидетели на първите резултати - успешни продукти и успешно стартирали компании.

17

Президентът на Фондация „Америка за България“ г-жа Нанси Шилър заяви, че за нея е огромно удоволствие да присъства на откриването на Центъра за приложни изследвания и иновации в Софийския университет. Г-жа Шилър подчерта, че за да се стигне до откриването му, отговорът се крие в една дума и тя е „визия“: „Една обща визия на нас, като фондация, на Кирил Петков, на ръководството на Софийския университет и на Биологическия факултет. Това беше една обща визия за това как да изградим биотехнологичен център от световна класа, в който да се провеждат обучения, изследвания и иновации в името на това науката в България да се развива“.

16

Нанси Шилър изрази надеждата си Центърът за изследвания и иновации да се превърне в място, в което не само да се раждат иновации, но и да се обучават бъдещите учени, които ще променят нашия бъдещ свят.

Проф. Николай Денков от Факултета по химия и фармация на Софийския университет заяви, че откриването на Центъра за изследвания и иновации е реализиране на една мечта за това как в България може да се прави не само наука, а иновации по най-високите световни стандарти.

Проф. Денков отбеляза, че това е само рамката: „Какво ще стане утре – дали тя ще заживее свой живот, дали ще бъде полезна, дали ще я видим като бъдещето на България, зависи от вас, колегите, студентите. Защото това е мястото, където трябва да се събирате, за да измислите това, което никой друг преди вас не е измислил. Подкрепата винаги ще я има, но зарядът, искрата, импулсът са в студентите и техните преподаватели“.

12

В своето приветствие Кирил Петков заяви, че откриването на Центъра е пример как в България могат да се случват неща, когато има общи ценности. „Хората до мен – всеки е един от тях е дал нещо повече от себе си, което се очакваше от него в чисто професионален план. Има над 28 човека сред публиката, които дариха време и енергия – повече от което трябваше да направят. И заедно имаме този център“, каза Петков.

18

Кирил Петков отбеляза, че още в деня на откриването в Центъра ще влязат първите 25 студенти, обучаващи се в природните науки – от химията, биологията, биотехнологиите, фармацията, козметиката, които ще започнат да участват със собственото си присъствие в курса „Предприемачество и иновации в природните науки“.

За първи път в България всички природни науки ще се съберат под един покрив, за да мислят заедно как страната ни да бъде по-конкурентна, как да имаме продукти и услуги, които да бият конкуренцията на световно ниво“, каза още Кирил Петков и увери, че от днес нататък вратите са отворени за всеки един студент от тези факултети, всичко в Центъра ще бъде безплатно и че единственото, което се очаква от тях, е да носят същите общи ценности.

4

Искам специално да поздравя Софийския университет, защото преди три години за първи път такъв център се отвори в Харвард, преди една година за първи път такъв център се отвори в Оксфорд и само осем месеца след оксфордския вече имаме такъв център и в Софийския университет. Благодаря на всички и нека да се радваме с успехите на този център заедно“, каза Кирил Петков. Той добави, че с настоящия център българските студенти ще имат възможност да създават иновации и представи ръководителя на Биотехнологичната лаборатория – д-р Росица Тропчева.

7

Зам.-кметът на Столична община Тодор Чобанов изрази радостта си да присъства на откриването на центъра. По думите му, иновациите заедно с научната и изследователската дейност и кариерното развитие са най-добрата възможност за създаване на нови перспективи, за откриване на решения, за всичко, което променя средата, в която живеем и повишава качеството ни на живот. Той посочи, че най-важното е да имаме добри професионалисти и тяхната подготовка е ключовото предизвикателство пред всеки сектор в XXI век.

Зам.-кметът подчерта, че работата по иновации и научни изследвания е изключително важна и тя трябва да бъде съпътствана с добрата мотивация и подготовка. По думите му, за екипа на Столична община професионалистите и иновативните млади хора са най-големият капитал на нашия град. Той посочи, че все повече световни лидери отварят своите центрове за развойна дейност именно в София и изтъкна, че столицата е на второ място в класацията „Европейски градове и региони на бъдещето“ от 2018-2019 г. в категорията „Големи градове на бъдещето“, по критерия „Ефективност на разходите“ и е в топ 10 на Източноевропейските региони на бъдещето. Науката играе важна роля в управлението на нашия град, посочи Тодор Чобанов и отбеляза, че Столична община от години си сътрудничи с научния сектор, с различни университети и най-вече със Софийския университет и БАН.

99

Заместник-кметът изтъкна, че в своите проекти търсят и непрекъснато внедряват иновации. Той посочи, че над 20 биотехнолози, възпитаници на Биологическия факултет на Алма матер, работят в завода за преработване на отпадъци на Столична община: „Общинското предприятие за третиране на отпадъци заедно със завода си сътрудничи с пет университета с основна цел – прилагане на нови научни разработки в практиката, с цел обогатяване на учебните програми и насочване на младите към конкретни разработки, свързани с тези инсталации“.

Той обърна внимание на факта, че наскоро е била открита софийската лаборатория за иновации по проект, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ, където редица млади хора са започнали своята подготовка по специална програма, създадена съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет.

„Убедени сме, че всички тези проекти дават по-добри възможности за кариерно развитие на младите хора у нас. На добър час и успех!“, каза в края на словото си Тодор Чобанов.

6

Центърът за приложни изследвания и иновации е съвместно дело на Биологическия факултет на Софийския университет и Фондация „Център за приложни изследвания и иновации“. Изграден и оборудван е с финансовата помощ на фондация „Америка за България“(дарение в размер на 300 000 лева) и на фирмата „ПроВиотик“ АД (средства в размер на 500 000 лева), която ще обезпечава финансово дейността за дълъг период от време.

Ремонтът е извършен от „Оптима инженеринг“ с ръководител Рада Дукова. Дизайнът на мебелите в Центъра е на Александър Петров. Зелените площи са облагородени от Стефан Чанков.

Основната цел на Центъра е подпомагане и развитие на научните изследвания и иновации в областта на био-, фарма- и медицинските технологии.

14

Основните дейности на Центъра ще бъдат научни изследвания и мултидисциплинарни иновации в областта на био-, фарма- и медицинските технологии. В научно-приложната лаборатория в Центъра студентите ще провеждат упражнения и ще слушат лекции в областта на биотехнологиите и микробиологията. Предвидено е и създаване на нови курсове, свързани с интердисциплинарните научни изследвания и иновациите.

8

Студенти от магистърските и докторските програми на Софийския университет ще имат възможност да участват в провеждането на научни изследвания и в създаването на реални пазарни иновации.

9

Кариерният център към Биологическия факултет се създава, за да подпомогне професионалното ориентиране и реализацията на студентите биолози, биотехнолози и педагози. Ще съдейства за повишаване на конкурентоспособността им чрез стажове и докторантско обучение. Основна дейност ще е създаване на перспективни контакти с потребителите на кадри – фирми, обществени институции, научни и обучаващи организации. Центърът ще консултира възпитаниците на факултета за възможностите за развитие, ще ги насочва към свободни работни позиции и за тенденциите на пазара на труда.

19