Начало / Новини / Новини и събития / Университетският театър „Алма Алтер“ организира 24-часов социален експеримент „Без граници“

   
Университетският театър „Алма Алтер“ организира 24-часов социален експеримент „Без граници“

По случай Международния ден на театъра Университетският театър „Алма Алтер“ организира 24-часов социален експеримент „Без граници“. Проектът е иницииран от студентите, играещи в театъра и колегите им от Студентския съвет на Софийския университет, с подкрепата на Театър-студио „4хС“ и Театър-лаборатория „Алма Алтер“. Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт "Отворено общество" - София и Фондация "Микрофонд".

На 25 срещу 26 март 2017 г. 30 зрящи и 30 незрящи студенти се затвориха в пространството на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ за 24 часа и в рамките на едно денонощие бяха изиграни осем спектакъла – „Ромео и Жулиета или сонет за безсмъртната любов“, „Козата и седемте вълчета“, „Албена“, „Скоростта на мрака“, концертът “Because we can”, “ДИНГ“, “Краят на играта“ и „Страданията на младия въшкар“. По време на събитието бяха проведени и осем паратеатрални интеракции – „Салатено парти“, „Дърпане на въже“, „Worshop time”, „Пехливански борби“, „Барут парти“, „Wake up party”, „Welcome and goodbye party” и „Пропуснат разговор“, както и четири репетиции, по време на които участниците в Маратона, разделени на групи, работиха върху собствените си представления, базирани върху пиесата „Слепците“ на Морис Метерлинк и ги представиха в ранните часове на 26 март.

Поради спецификата на събитието 24-часовият социален експеримент „Без граници“ беше предшестван от период на опознаване между различните групи участници - „Фокус групи“ и Психо-физически тренинг.

1

Достъпната среда, социалната интеграция и трудовата реализация са основните проблеми на незрящите. В Софийския университет проблемът с достъпната среда във физически план в голяма степен е решен, а новите информационни технологии в библиотеките създават равни възможности на хората с увреждания за достъп до информационна среда. Проектът съдейства за разрешаване на проблема с интеграцията, който е особено важен. Решаването му поставя необходимостта от опознаването му. Според организаторите на събитието пренебрегването на въпроса и лекомисленото му отминаване създава условия за алиенация между двете целеви групи на проекта. Отчуждението е една от най-страшните болести на съвремието, а отчуждението между хората в неравностойно положение и останалите е особено актуален проблем.

2

В Софийския университет следват над 30 незрящи студенти. Настоящият проект има за цел да изгради, оформи и отстоява ангажирана студентска позиция за необходимостта от разбиране и вникване в проблемите на другите. Проектът създава мост между двете целеви групи, който ще спомогне за установяване на една хомогенна социална среда. Известно е, че незрящите имат способности, подобни на зрящите, като това да определят размерите на тялото на човек, неговата възраст и емоционалност, често тези способности биват подценявани. Този проект ще събере и разпространи информация за социалните дефицити на съвременното живеене, което е основна и необходима предпоставка за подобряването на качеството на живот.

3

Снимки: Терънс Брет

Анализ 24-часов социален експеримент "Без граници"

Analise 24-hour Social Experiment 'Without boundaries"