Начало / Новини / Новини и събития / Учебната година на първия випуск студенти от магистърската програма по Медицинска физика на английски език беше официално открита

   
Учебната година на първия випуск студенти от магистърската програма по Медицинска физика на английски език беше официално открита

Във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя официалното откриване на учебната година на първия випуск студенти от магистърската програма по Медицинска физика на английски език. Тя е съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Магистърската програма е създадена в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта ѝ за модернизация за висшето образование, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На събитието присъстваха министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов, проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав на Софийския университет, проф. Васил Маринов, функционален ректор
административна дейност, деканът на Физическия факултет на Алма матер проф. Георги Райновски, доц. д-р Красимир Митев, ръководител Катедра „Атомна физика“ във Физическия факултет на Софийския университет, доц. Тодорка Димитрова от Пловдивския университет, проф. д-р Николета Трайкова от Медицинския университет-Пловдив, ръководител на отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Георги“, д-р Николай Недев, ръководител на клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Kлиник, преподаватели, студенти.

14-14

Проф. Елиза Стефанова отбеляза, че едно от нещата, с които програмата е по-различна е, че студентите, излизащи от нея, ще получат дипломи от двете висши училища, които са най-добрите в България в това направление. Колегите от двата университета обединяват усилия заедно със специалисти от практиката, за да дадат възможно най-доброто, за да могат студентите да станат възможно най-добрите професионалисти, подчерта проф. Стефанова. Тя изтъкна, че с колегите й са сигурни, че на финала ще се наложи работодателите да се борят обучените специалисти и им пожела да продължат да се развиват в тази област, която са избрали.

7-7

Проф. Стефанова посочи, че от екипа на проекта полагат усилия по време на обучението си студентите да използват такова оборудване, което да допринесе за тяхното обучение. Тя отбеляза, че работата по проекта се развива много добре. В заключение проф. Стефанова благодари на колегите от Физическия факултет на Софийския университет и на колегите от Пловдивския университет, положили толкова усилия, за да се случи всичко, както и на финансирането по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

6-6

Министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов поздрави всички с откриването на тази специалност и посочи, че отдавна в академичните среди се говори за подобно сътрудничество между университетите и изтъкна перспективността на специалността. Той заяви, че смята, че тези съвместни дейности между университетите са бъдещето, защото се обединяват усилията на целия академичен състав на двете институции, за да се постигнат целите и да се подготвят отлични специалисти.

2-2

Министър Пенов посочи, че вижда колко са напреднали медицинските университети с въвеждането на нови форми на обучение, използвайки високотехнологични продукти, които да подпомагат образователния процес и че е щастлив, че най-после такова събитие е факт. Той изрази радостта си да види една развиваща се идея, която вече се е превърнала във факт. В заключение проф. Сашо Пенов пожела успех на преподавателите и студентите. Той изрази увереността си, че те ще се развиват и ще станат конкурентноспособни в света и ще бъдат щастливи, че са избрали да учат специалност, която им харесва.

9-9

След официалното откриване проф. Елиза Стефанова, проф. Сащо Пенов и проф. Георги Райновски връчиха студентските книжки на първите студенти в магистърската програма.

12-12

Проф. Георги Райновски благодари на всички, дошли на събитието, а доц. д-р Красимир Митев изрази надеждата си с общи усилия програмата да се развива и да се утвърди още по-добре.

1-1

Доц. Тодорка Димитрова посочи, че откриването на тази магистърска програма е важно събитие. Тя изрази вълнението си от факта, че двата най-големи университета у нас, в които има обучение по физика, са се обединили в такава съвместна програма и представи на студентите преподавателите в програмата. Тя прочете получените поздравителни адреси от различни институции.

11-11

Проф. д-р Николета Трайкова посочи, че в отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Георги“ работят трима медицински физици, които са тяхната „дясна ръка“, и е щастлива за помощта, която МОН и двата най-големи университета на територията на България оказват за тяхното обучение и възможността им да бъдат бакалаври и магистри. Тя изтъкна необходимостта от такива специалисти в болниците. Обърна се към студентите и ги увери, че никога няма да останат без работа, защото такива кадри са крайно необходими във всички звена по образна диагностика в България и им пожела много успехи.

13-13

Д-р Николай Недев обърна внимание, че студентите ще оформят медицинската физика като специалност, ще бъдат обект на обучение и субект на това, което ще се случва в медицинската физика. „Медицината винаги е била някъде между изкуството и науката и вашата роля е да вкарате малко повече наука, а ние ще се погрижим за изкуството“, каза в заключение д-р Николай Недев.

По проект „Модерн-а“ стартират и следните магистърски програми: „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“, „Интелигентна аналитика“, „Медицинска физика“, „Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии“, „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии“, „Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище“, „Педагогика на обучението по география и история“, „Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация“, „Приобщаващо образование“, „Дизайн за дигитално учене“, „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“.