Начало / Новини / Новини и събития / Трета международна конференция по Публична администрация на тема: "30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа: следващият хоризонт"

   
Трета международна конференция по Публична администрация на тема: "30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа: следващият хоризонт"

В Софийския университет започна двудневен научен форум на тема: "30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа: следващият хоризонт". Той се провежда за трети път и се организира специалност „Публична администрация“ към Философския факултет на Алма матер.

Целта на конференцията е да предостави възможност на широк кръг представители на научната общност, на администрацията и на други области на социалната практика да представят гледната си точка по поставените въпроси и да участват в открити и ползотворни дискусии за постигнатото и предстоящото в развитието на публичното управление.

На официалното откриване на форума присъстваха заместник-ректорът на Алма матер проф. д-р Ренета Божанкова, деканът на Философския факултет проф. д-р Димитър Денков, преподаватели, студенти и гости.

1

Конференцията бе открита от доц. д-р Татяна Томова, ръководител на специалност „Публична администрация“ към Философския факултет на Софийския университет. Тя заяви, че благодарение на тези конференции българската публична администрация като наука постепенно се превръща в теоретична наука, с което колегите от катедрата много се гордеят. За това свидетелстват сборниците, издадени в партньорство с издателството на Софийския университет и с помощта на Философския факултет.

Доц. Томова подчерта, че конференцията е станала възможна благодарение на изключително силен инициативен комитет и благодари на доц. Милена Стефанова, която е негов председател.

3

Проф. Ренета Божанкова поздрави участниците в конференцията от свое име и от името на ректорското ръководство на Университета и заяви, че този научен форум е с относително кратък все още път в традицията, но припомни, че специалността „Публична администрация“ в Софийския университет неотдавна отбеляза своята 20-годишнина. „Това означава много опит, много знание, означава академичен потенциал от хора, които са ангажирани с проблемите на публичната администрация, на реформите, на начина, по който нашият живот оттук-нататък ще продължава и разбира се, оценка на всичко онова, което сме успели да постигнем, пътя, който сме извървели“, каза още заместник-ректорът.

Проф. Божанкова изрази радостта си да види, че в залата присъстват студенти, както и утвърдени преподаватели и учени. Тя подчерта, че конференцията обещава да бъде успешна, благодари на организационния комитет и пожела успех на форума.

9

Проф. Димитър Денков отбеляза в приветствието си, че във Философския факултет младите катедри, каквато е и „Публична администрация“, са и най-активни. Той заяви, че публична администрация и библиотечно-информационните науки са с най-висок импакт фактор, с най-голяма цитируемост и с най-голяма активност. По думите му, това дава на факултета едно много голямо предимство – получаване на по-добри финансови условия, привличане на повече чуждестранни партньори в организираните конференции, много по-висок индекс за заплащане на младите учени и докторанти.

5

„Подобен тип конференции, освен че се занимават с много сериозни проблеми, дават и нещо ново на факултета – външен престиж, който иначе отвътре не се забелязва много“, каза проф. Денков и допълни, че е радостно, че в този форум има събрани хора в международен колектив и изрази надеждата си, че догодина този колектив ще се разшири още повече. Той допълни че много други философски факултети искат да открият специалност „Публична администрация“ и да вземат модела на Философския факултет в Софийския университет. „Ние сме пратили този модел с вашите програми както в бакалавърска, така и в магистърска степен на околни университети – в Ниш, в Скопие и се надявам, че с ваша помощ там ще може да бъде изградено подобно ядро“, каза още деканът.

2

Проф. Денков посочи, че проявява интерес към изследванията за промяната в административната дейност, свързана с появата на нови дигитални поколения. „Макар че вашата тема е за тридесет години какво е станало, за тези 30 години са минали поне седем-осем поколения – можем да ги броим като поколението на Джурасик парк, на междузвездни войни, на Хари Потър, но можем да ги броим и като поколението на джиесемите, на айфоните, на инстаграм и за тези 30 години имаме всъщност различни хора, различни типове отношение към административната дейност“, каза проф. Денков и допълни, че това създава големи проблеми на старите администратори. По думите му, не малък проблем е и феминизацията на администрацията – вероятно защото заплащанията там не са много високи, както и в образованието. Това са сериозни проблеми, които имат не само технически характер, но и много сериозен обществен характер, подчерта той. Проф. Денков изрази радостта си, че в докладите има такива аспекти и пожела успешна работа на конференцията.

6

Доц. Милена Стефанова, председател на инициативния комитет на форума, с огромно удоволствие посочи, че за участие в Третата международна конференция са постъпили 40 доклада на български език и 17 на английски език и допълни, че текстовете на докладите ще бъдат публикувани.

Конференцията продължи с планираните доклади. По време на форума ще бъдат дискутирани различни аспекти на темата: Реформата в публичното управление за последните 30 години; Видимата трансформация и границите в политиката; Какво е и как се постига административната справедливост?; Стратегическото управление на администрацията – мит или реалност?; След Новото Публично Управление?; Визиите за публичното управление на младите хора; Публичните услуги за гражданите и бизнеса; Проблеми и отношения в триъгълника политика-администрация-общество; Перспективите пред образованието и подготовката на администраторите; Дизайн на публичните политики в условията на ЕС; Новите източници на икономически растеж – политики, инструменти и ефектът върху публичните финанси; Балансът между крайности: прогрес, социален просперитет и неравенство; Развитието на зелени отрасли, към търсене на зелен растеж и нисковъглеродно развитие; Преходът към кръгова икономика - конкурентоспособност, устойчив икономически растеж и нови работни места; Местното и регионално публично управление – докъде стигнахме с децентрализацията?

7

В рамките на форума, на 12 април се проведе кръгла маса „Участниците в управлението – А сега накъде?“ с участието на Иван Нейков, проф. Екатерина Михайлова, проф. Александър Томов, Владимир Кисьов, проф. Гарабед Минасян, Антон Станков, Бранимир Ботев. Модератор бе проф. д-р Александър Маринов от Софийския университет, който представи участниците и заяви, че освен обстоятелството, че поканените са заемали високи позиции и са играли важна роля в управлението на страната в различни периоди последните 30 години, всички те са хора с подчертан афинитет към науката, към необходимостта и ползата от обобщаване на поуките от успехите и грешките. Проф. Маринов подчерта също, че мнозина от тях се занимават активно и с преподавателска работа.

1-1

Участниците дискутираха въпросите за основната поука от реформите в публичното управление у нас през трите десетилетия; има ли реформи, които са довели до устойчиво ново състояние на даден сектор или на управлението като цяло; коя е сферата, която се нуждае от приоритетно реформиране.

2-1