Начало / Новини / Новини и събития / Самостоятелна онлайн изложба на проф. д-р Стефан Алтъков от Катедра „Визуални изкуства” на ФНОИ

   
Самостоятелна онлайн изложба на проф. д-р Стефан Алтъков от Катедра „Визуални изкуства” на ФНОИ

На уеб сайта на проект „Арт инициативи 2020“ е представена самостоятелната изложба „Опити“ на проф. д-р Стефан Алтъков от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Включените в изложбата над 50 произведения съответстват на артистичните търсения на Стефан Алтъков през последните години, където „както стилизираните, знакови изображения, така и абстрактните образи в контекста на различните творби маркират всеобщия процес на житейски трансформации: от един начин на светоусещане към друг; от времевите параметри на една епоха към тези на друга; от индивидуалното към общовалидното и обратното; от една знакова система в друга“. Изпълнената с противоречия материя за Стефан Алтъков е изходната суровина, от която той организира балансирания свят на всяко свое произведение – хармонично, с ясно определена форма и конкретно послание – интуитивно воден от идеята, че в основата си и най-сложните явления са свързани с изначално прости, разбираеми природни и общочовешки закони, а понятията „традиционно“ и „ново“ губят очертанията си, за да бъдат обединени.

1

Проектът „Арт инициативи 2020“, с ръководител проф. дн Лаура Димитрова, е реализиран от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Алма матер.

2

Всички представени в изложбата „Опити“ произведения може да бъдат видени на уеб сайта на проекта, на български език: https://artinitiativesproject.com/tries и на английски език: https://artinitiativesproject.com/en/tries .

Дизайнът на уеб сайта е дело на Павел Лефтеров, докторант към Катедра „Визуални изкуства“.

3
4