Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по математика II, музикален инструмент или пеене, география и със събеседване за специалност "Изобразително изкуство" продължава първата кандидатстудентска сесия за учебната 2019-2020 г. на Софийския университет

   
С изпити по математика II, музикален инструмент или пеене, география и със събеседване за специалност "Изобразително изкуство"  продължава първата кандидатстудентска сесия за учебната 2019-2020 г. на Софийския университет

В 9.00 ч. в аудитория 272 в Ректората на Алма матер започна изпитът по математика II. Кандидат-студент изтегли тема № 1, по която ще работят 954 кандидати, подали заявления за явяване на изпита.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази увереност, че са готови за успех в днешния ден.

Деканът доц. д-р Първан Първанов също поздрави кандидат-студентите и изтъкна, че големият брой кандидати е доказателство за големия авторитет на факултета. Той изрази надежда кандидатите да покажат това, което могат и да реализират потенциала си в някоя от специалностите на Факултета по математика и информатика.

3

Председател на изпитната комисия е доц. Мая Стоянова.

2

Успешно издържаният изпит по математика II дава възможност за кандидатстване в специалностите: „Философия“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Философия (на английски език)“ „Математика“, „Информатика“, „Приложна математика“, „Математика и информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Статистика“, „Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия“; „Химия и информатика“, „Компютърна химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Геология“, Геопространствени системи и технологии“ „Комуникационен мениджмънт“, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език).

1

В специалност „Европеистика“ можете да кандидатствате с изпити по математика II и по английски, френски, немски или испански език (по избор). Бъдещите студенти могат да запишат специалност „Регионално развитие и политика“ след успешно издържани изпити по математика II и по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език (по избор).

В 14.00 часа в Аулата в Ректората започна изпитът по музикален инструмент или пеене. Кандидатите, подали заявление за явяване, са 8 души. В същия час във Факултета по науки за образованието и изкуствата (на ул. „Шипченски проход“ 69 А) стартира и събеседването за специалност „Изобразително изкуство“, за който са подали заявление 14 души.

1

В 15:00 часа в 272 аудитория в Ректората започна и кандидатстудентският изпит по география. За полагането му днес са подадени 241 заявления. Кандидат-студент изтегли вариант № 9 на теста. Председател на изпитната комисия е проф. Нина Николова от Геолого-географския факултет на Алма матер.

3

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите от свое име и от името на ректора на Университета проф. Анастас Герджиков. Тя им пожела да постигнат такъв успех, който ще покаже високото им ниво на подготовка и ще ги отведе в желаната от тях специалност в Алма матер.

Проф. Николова поздрави кандидатите за избора им да се явят на изпит по география в Софийския университет и изрази надеждата си, че следващата им среща с тях ще бъде през есента, когато ще могат да си пожелаят успешна учебна година.

5-1

Успешното полагане на конкурсния изпит по география е условие за прием в следните специалности: „Политология“, „Библиотечно-информационни науки”, „Публични информационни системи”, „История и география”, „Педагогика”, „Социални дейности”, „Неформално образование”, „География и биология”, „География”, „Геология“ „География и английски език”, „Геопространствени системи и технологии“, „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Логопедия” и „Физическо възпитание и спорт”.

С изпит по география и с изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език се влиза в специалностите: „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика”.

„Европеистика“ могат да запишат кандидатите, успешно издържали изпита по география и изпит по английски, немски, френски или испански език.