Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по история на България и по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпити по история на България и по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

В 9.00 часа в 65-та аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по история на България. Денислав Танчев от гр. София изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България.

От подготвените от изпитната комисия теми бяха изтеглени:

„Самостоятелно управление на БЗНС (1920-1923 г.)“

и

„Обявяване и защита на Съединението“

и вариант № 1 на теста.

991 са кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита.

1

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави кандидатите и изрази увереността си, че са тук, за да покажат пространно знание за историята и дълбоко разбиране. За някои от тях историята е призвание или ще бъде такова, за други е път към успеха, за трети - вероятно любопитство към тайните на миналото, отбеляза заместник-ректорът и добави, че за всички е важно да покажат това знание и това разбиране, което да убеди комисията, че са достойни да станат студенти на Софийския университет.

2

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев приветства кандидатите и отбеляза, че са на правилното място и в истинския университет. Пожела да им върви по вода и да направят това, което искат и могат. Членовете на изпитната комисия са проф. Пламен Митев, проф. Веселин Янчев, доц. Георги Николов.

3

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

4

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право“, а с успешно взети изпити по история на България и по английски, немски, френски, испански или италиански език – специалност „Международни отношения“.

С изпити по история на България и по английски, немски, френски или испански език кандидат-студентите могат да запишат специалност „Европеистика“.

В 14.00 часа в 224-та аудитория на Ректората Eлица Лалева от Благоевград изтегли вариант № 1 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по химия. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 837.

1

Заместник-ректорът проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази радостта си, че в днешния ден са решили да покажат своите знания и подготовка и своята амбиция да станат студенти в желаната от тях специалност в Софийския университет.

Председатели на изпитната комисия са доц. Галя Маджарова от Факултета по химия и фармация и проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет.

33

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език); Оптометрия; Химия; Химия и английски език; Химия и физика; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Медицинска сестра.

С изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Медицина“ и „Фармация“.

22