Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дфн Евгения Вучева бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дфн Евгения Вучева бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова удостои проф. дфн Евгения Вучева с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Проф. Вучева получава отличието за цялостната си академична и научна дейност в развитието на испанистиката и лингвистиката и за приноса си към Факултета по класически и нови филологии и към Алма матер.

Проф. Вучева заяви, че за нея е огромна чест да получи високото отличие и подчерта, че го приема не само като лична заслуга, но и като уважение към Катедрата по испанистика и португалистика и към Факултета по класически и нови филологии.

1

„Изпитвам особено чувство на гордост от това, че съм възпитаник на Софийския университет и затова реших да продължа своето жизнено и професионално поприще тук“, каза проф. Вучева и допълни, че когато е взела решението да работи в Университета, си е мислела, че ще има повече време за семейството си, но това съвсем не се оказало така. Тя припомни мисълта на Яне Сандански, че робът се бори за свобода, а свободният човек за съвършенство и заяви, че тази мисъл е приложима за университетските преподаватели. „Защото съдбата ни е такава, че свободата не е крайната, а изходната точка в нашето начинание – търсенето на нови хоризонти, срещата с нови предизвикателства и всичко останало“, отбеляза проф. Вучева и допълни, че в пътя на преподавателя силно се преплитат преподавателската и научната дейност.

Проф. Вучева добави, че винаги се е ръководила от това да пази академичния дух, да съхранява толерантността, уважението към ценностите на другите както в работата си с колегите, така и със студентите, които цени високо и чиито интереси уважава. Тя не пропусна да отбележи добрите колегиални отношения с преподавателите от Катедрата по испанистика и португалистика и съвместните им успешни проекти, като подчерта, че това се случва благодарение на взаимното уважение, толерантност и най-вече на доверието.

Проф. Вучева сравни отношенията с колегите и със студентите си с повърхността на стъклото, което е прозрачно, но и много крехко. „Затова трябва да го пазим чисто и да полагаме грижи да не го нараним“, допълни тя. Своето отношение към науката проф. Вучева сравни с диаманта, защото е много устойчив на корозия, проводник е на топлина и пръска разноцветни лъчи в различни посоки. „Така гледам на постиженията на катедрата, постиженията на нашия факултет, изобщо на постиженията на българската наука и така си позволявам да гледам и на трудовете си“, каза още проф. Вучева и допълни, че фактът, че испаноезичните й трудове са в редица европейски библиотеки и са залегнали в някои бакалавърски програми в няколко университети като задължителна литература, е признание към науката, която се прави в Софийския университет и към българската испанистика.

4

„Бих искала да завърша с пожелание към всички нас да бъдем здрави, човечни, да обичаме професията си и студентите си, да се радваме на успехите си и да полагаме постоянни и специални грижи към науката, която както и диамантът, пръска безценна светлина“, каза накрая проф. Вучева и още веднъж благодари за високото отличие.

Проф. Вучева завършва Факултета по западни филологии на Алма матер през 1976 г. с първа специалност „Испанска филология“ и втора – „Френски език и литература“. В продължение на осем години работи като преводач-кореспондент в Посолството на Република Куба. След това започва преподавателската си дейност в Софийския университет. От 1986 до 1989 г. е асистент, от 1989 до 1991 г. – старши асистент, 1991-1995 г. – главен асистент. През 1996 г. се хабилитира с труда си „Граматика и стилистика на испанския глагол“. От 2006 г. е доктор на филологическите науки с научна специалност „Общо и сравнително езикознание“. През 2007 г. става професор с изцяло нова монография – „Стилистика на съвременния испански език. Теория и практика на стила“.

2-2-w

Титуляр е на лекционните курсове по Морфология на номиналната система, Морфология на вербалната система, Стилистика и Лингвистика на текста в три български университета – Софийския университет, Нов български университет и Пловдивския университет. Чела е лекции в редица испански университети, сред които Университета във Валенсия и Университета в Мурсия. В момента води няколко задължителни профилирани курса в Софийския университет.

Проф. Вучева е уважаван и ценен преподавател. Подготвила е стотици студенти, а част от преподавателите в Катедрата по испанистика и португалистика са нейни възпитаници. Ръководила е десетки дипломни работи и трима докторанти.

Проф. дфн Евгения Вучева е един от водещите лингвисти испанисти и теоретици на речта в съвременния български и испански научен живот. Вече 33 години научната й продукция и преподавателска дейност се свързват с Алма матер и Катедрата по испанистика и португалистика. Тя е най-авторитетният специалист по морфология и стилистика на испанския език. Нейна заслуга е въвеждането в обучението на студентите испанисти на редица курсове – „Стилистика“, „Стилова диференциация на испанския език“ и „Лингвистиката в помощ на превода“. Нейно дело е и най-дълго действащата и успешна магистърска програма на Катедрата „Приложна лингвистика“, създадена през 2004 г.. В продължение на 10 години е отговорник на специалността „Португалска филология“.

В научните среди е известна със своя изключителен принос – оригинално разработения интегрален модел на речта, без аналог в съвременното функционално езикознание. Българското издание на „Един интегрален модел на речта“ от 2006 г. е преработено, допълнено и публикувано на испански език през 2016 г. Подобна е съдбата и на труда й „Стилистика на съвременния испански език. Теория и практика на стила (2008). Двете монографии са незаменима част от всяка основна библиография по проблемите на философията на езика, теорията на речта и стилистиката на испанския език.

Автор е на над 80 публикации в България и Испания – 8 монографии, 50 студии и статии, 4 учебници и помагала, научни рецензии. Трудовете й са рецензирани в авторитетни български и чуждестранни издания. Над 100 са цитиранията и позоваванията в научни издания, докторски дисертации, университетски програми по различни езиковедски дисциплини в България, Испания и Латинска Америка. Испаноезичните й трудове се намират в библиотечния фонд на Националната библиотека на Испания, в испански академични институции, както и в библиотеките на редица европейски и американски университети.

Проф. Вучева е председател и член на множество комисии за провеждане на кандидатстудентски изпити, държавни изпити и защити на магистърски тези. През 2007-2010 г. е член и научен секретар на Специализирания научен съвет по общо езикознание, класически и нови езици при ВАК. Председател е на множество научни журита и комисии.

Рецензент е на учебници и учебни помагала по испански език за средното образование у нас, както и на публикации за международни списания. Проф. Вучева е екзаминатор в изпитни комисии за международни дипломи за владеене на испански език (DELE) към Отдела за образователни дейности на посолството на Испания в София, както и екзаминатор-оценител в процедури за конкурси за преводачи към Европейския парламент.

Проф. дфн Евгения Вучева дава своя съществен принос за развитието на университетското образование и управление. Дългогодишен член е на Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии и на Общото събрание на Софийския университет.