Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д.с.н. Майя Грекова бе удостоена с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

   
Проф. д.с.н. Майя Грекова бе удостоена с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков удостои проф. д.с.н. Майя Грекова с Почетен знак със синя лента на Софийския университет. Проф. Грекова получи отличието за постигнати високи резултати в дългогодишната си учебно-преподавателска, научноизследователска и административна дейност и за значимите си заслуги към развитието на специалност „Социология“ и на Философския факултет на Софийския университет.

Проф. Грекова изрази вълнението си и заяви, че целият й пълнолетен живот е преминал в Софийския университет. Тя благодари за отличието, особено на колегите си от Катедра „Социология“, като подчерта, че са работили добре, дълго и колкото са могли смислено и ползотворно от гледна точка и на изследователска работа, и на работата със студентите. „Това не означава, че не сме имали много трудни моменти“, отбеляза проф. Грекова.

Накрая тя пожела на членовете на Академичния съвет и на тези, които ще ги последват, да бъдат по-критични и да взимат колкото може по-добри решения за студентите и преподавателите.

1-1

Проф. Майя Грекова е един от най-дългогодишните и уважавани членове на Катедра „Социология“. Започнала академичната си кaриера през 1978 г., през 1986 г. тя защитава докторска дисертация на тема „От обичай към право. Разрушаване на традиционната общност“, а през 2002 г. става доктор на социологическите науки с дисертация на тема: „Малцинство: социално конструиране и преживяване“. От 2004 г. е професор по социология.

Тя има неоценим принос за професионалната социализация на много поколения студенти по социология, както и за обогатяването на академичната програма на специалността. Води курсовете „Социология на социалните общности“, „Макросоциални общности: етнически общности и малцинства“, „Микросоциални общности: Аз и Другият“, „Сравнителни етнокултурни изследвания“ и други.

Основател и ръководител е на една от магистърските програми на специалността „Градски изследвания“. Води курсове в магистърски програми в други специалности на Философския факултет и Факултета по журналистика и масови комуникации. Била е ръководител на редица успешно защитили докторанти.

Проф. Майя Грекова е водещ изследовател в полето на социологията на социалните общности в България и е учен, получил международно признание. Специализирала е в Дома за науките за човека в Париж и в Университета в Билефелд. Автор е на 18 монографии и учебници, съставител на шест сборника и антологии, има публикувани над 60 научни статии и студии в престижни национални и международни научни издания. Участва в редица международни и национални проекти – ръководител и член на екип в над 40 проекта.

Особено значима е ролята на проф. Майя Грекова за утвърждаване на високия авторитет на специалност „Социология“ и развитието на Философския факултет. От 1999 до 2007 г. е ръководител на катедра „Социология“, дългогодишен член на Факултетния съвет на Философския факултет. От 2007 до 2011 г. проф. Грекова е член на Академичния съвет на Алма матер, а от 2009 до 2015 г. е директор на Изследователския център по социални науки към Катедра „Социология“.

Член е на Специализирания научен съвет по социология към ВАК (2007-2010 г.), член на Съвета по учебния план, консултативен орган към министъра на образованието и науката (2003-2005 г.), консултант към Фондация „Партньорство“ и експерт към Фондация „Отворено общество“, член на Българската социологическа асоциация.