Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Мадлен Данова беше преизбрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет

   
Проф. д-р Мадлен Данова беше преизбрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 15 октомври 2019 г., проф. д-р Мадлен Данова беше избрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Това е втори мандат като декан на Факултета.

Кандидатурите за поста бяха две – на проф. д-р Мадлен Данова и на доц. дфн Борис Вунчев. Беше проведено едно гласуване и проф. д-р Мадлен Данова беше избрана с 122 гласа „за“.

Проф. д-р Мадлен Данова започва своята академична кариера през 1987 г. като асистент по английски език в катедра „Западни езици“ на Факултета по класически и нови филологии след успешно дипломиране в специалност „Английска филология“. През 1993 г. завършва с отличие следдипломна специализация в Централноевропейския университет, Прага, в катедрата по Социология и политология. През 1996 г. е презначена за старши асистент по американска литература и култура в катедра „Англицистика и американистика“, където през 1999 г. защитава докторска дисертация на тема „Национализъм, модернизъм, идентичност: сравнително изследване на две литературни семейства, Славейкови и Джеймс“, като в началото на 2000 г. е назначена за главен асистент към катедрата. През 2007 г. получава званието „доцент“ по американска литература, а през 2011 г. е избрана а академичната длъжност „професор по американска литература“ към същата катедра.

3

Проф. Мадлен Данова е член и ръководител на екипите, създали в Софийския университет шест нови интердисциплинарни бакалавърски специалности: Европейски съюз и европейска интеграция (на английски език, съвместна специалност между шест факултета), Биология и английски език, Химия и английски език, География и английски език, История и чужд език и Африканистика и пет катедрени и междуфакултетни магистърски програми: Гранични изследвания (на английски език), Комуникация: език, литература, медии (на английски език), Американистика и трансатлантически изследвания (съвместно с Исторически факултет), Културни връзки и геополитика на ЕС (на английски език, съвместна програма между шест факултета) и съвместната магистърска програма с Казахския национален университет „ал-Фараби“ Европа и Азия: Културна дипломация и геополитика на ЕС. Работи активно и за въвеждането на дистанционното обучение в Софийския университет. Създател е и на интегрираната програма за обучение на докторанти към Философски факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по журналистика и масови комуникации и Юридическия факултет.

Проф. Мадлен Данова била е ръководител и член на екипа на повече от 20 български и международни научни проекта в областта на американистиката, канадистиката, масмедиите, джендър изследванията, национализма, модернизма, междукултурната комуникация и културологията, както и на повече от 15 научно-приложни проекта, свързани с обучение на учители, преподаватели и докторанти.

Публикациите на проф. Мадлен Данова обхващат над 90 академични статии, в това число 30 в чуждестранни издания и 52 в национални, 4 монографии, в тово число и на излязлата през 2011 г. монография The Jamesiad: The Postmodern Lives of Henry James, и на две учебни системи за 11 и 12 клас на английските езикови училища в България, като последната, LitUps! Essential in British and American Literature, беше отличена с най-високото отличие на Франкфуртския панаир на книгата през 2014 г. Тя е редактор на 12 научни сборника, автор на 26 преводни текста и на 10 научно-популярни статии. Участвала е в над 100 научни конференции, в това число 80 международни и 40 национални, и е организатор на 10 международни конференции.

Проф. Мадлен Данова е преподавала в Университета в Олбани, САЩ, Югозападния Университет „Неофит Рилски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, както и в Шуменския университет „Константин Преславски“. Изнасяла е лекции в Колежа „Св. Патрик“, Дъблин, Университета в Хилдесхайм, Германия, Университета в Кьолн, Университета Параиба, Бразилия, Университета Ухамка, Индонезия, Университета „ал.Фараби“, Казахстан, Университета за чужди езици, Пекин и др.