Начало / Новини / Новини и събития / Премиера на книгата "Вселената на езика. Диалози с професор Стефана Димитрова"

   
Премиера на книгата "Вселената на езика. Диалози с професор Стефана Димитрова"

На 19 октомври 2022 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се състоя премиерата на книгата "Вселената на езика. Диалози с професор Стефана Димитрова". Събитието бе организирано от катедрите "Испанистика и португалистика" и "Англицистика и американистика" към Факултета по класически и нови филологии.

С приветствие към гостите, изпълнили до краен предел Заседателна зала 1 на Ректората на Алма-матер, се обърна доц. д-р Александра Багашева, заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии, която откри събитието. От името на катедрата "Испанистика и португалистика" поздравителен адрес към проф. д.ф.н. Стефана Димитрова прочете ръководителката на катедрата доц. д-р Татяна Пантева. В словото си тя изтъкна многобройните фундаментални приноси на проф. Ст. Димитрова в различни области на лингвистиката, както и значимостта на нейната научна и преподавателска дейност за развитието на академичния състав на Факултета и Университета.

1-1

Изданието, в което съавтори наред с проф. Димитрова са Енчо Тилев и Тенчо Дерекювлиев, бе представено подробно от проф. д-р Милена Попова, която открои основните теми в книгата. Изградена въз основата на диалози с проф. Ст. Димитрова, книгата дава отговори на много и различни въпроси от областта на общото езикознание, на прагматиката, семантиката, когнитивната лингвистика и др. От своя страна, в словото си проф. д.ф.н. Стефана Димитрова разказа подробно за работата по книгата и представи двамата съавтори - Енчо Тилев и Тенчо Дерекювлиев. Тя говори също така и за д-р Илия Солтиров, друг неин ученик, който работи в областта на непарадигматичната лингвистика.

1-6

Свои впечатления от изданието споделиха и някои от гостите на премиерата: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, проф. д.ф.н. Мони Алмалех, проф. д.ф.н. Маргарита Младенова, проф. д.ф.н. Максим Стаменов, доц. д-р Весела Чергова, гл. ас. д-р Владимир Филипов.