Начало / Новини / Новини и събития / Представители на Философския факултет участваха в международна партньорска среща по проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE)

   
Представители на Философския факултет участваха в международна партньорска среща по проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE)

На 3 април 2023 г. в Янина, Гърция се проведе партньорска среща по проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE), съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Домакин на срещата бeше Янинският университет. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ беше представен от проф. д.пс.н. Соня Карабельова и Йонко Бушняшки.

По време на събитието партньорите от Университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие (Северна Македония), от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (България), от Университета на Янина (Гърция) и от Чешкия университет по природни науки в Прага (Чешка република) обсъдиха напредъка по изпълнението на работната програма на проекта и предстоящите дейности по разработването и пилотирането на продуктите.

1-Score_Gr_2

Повече информация за проект SCORE може да бъде намерена на адрес: https://score-eu.org

1-Score_Gr_1